Εγγραφή 2021

Συμπληρώστε το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες
Δηλώστε αν συμμετέχετε στην ειδική κατηγορία ενστόλων (στρατός, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική)
Εάν η έκδοση του browser που χρησιμοποιείται δεν υποστηρίζει την επιλογή ημερομηνίας στο παραπάνω πλαίσιο, συμπληρώστε την ημερομηνία στην μορφή yyyy-mm-dd
π.χ. 1973-12-20
W 55+
Συμπληρώστε τα παρακάτω:
 • Πόλη
 • Διεύθυνση
 • Ταχυδρομικός Κώδικας
 • Χώρα
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο ενός φιλικού σας προσώπου, με τον οποίο θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε την ημέρα του αγώνα.
Races I have ran
 • Αγώνας Panorama
  • Τερματισμός σε αγώνα βουνού 100χλμ κατά τα έτη 2018 – 2020
  • ή τερματισμός σε έναν αγώνα επί ασφάλτου 200χλμ κατά τα έτη 2018 - 2020
 • Αγώνας Highland
  • Τερματισμός σε αγώνα βουνού 40χλμ κατά τα έτη 2018 – 2020
 • Αγώνας Panorama
  • Τερματισμός σε αγώνα βουνού 100χλμ κατά τα έτη 2018 – 2020
  • ή τερματισμός σε έναν αγώνα επί ασφάλτου 200χλμ κατά τα έτη 2018 - 2020
 • Αγώνας Highland
  • Τερματισμός σε αγώνα βουνού 40χλμ κατά τα έτη 2018 – 2020